Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 04.01.2008
Дата публікації 08.01.2008 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"
Юридична адреса* 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
Керівник* Фещенко Ніна Анатоліївна - Директор. Тел: 0563739799
E-mail* mt@academy.in.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗАТ "МТ" (далі – Товариство) повідомляє, що 03.01.2008р. від реєстратора ЗАТ "ЮС", який здійснює облік права власності власників іменних цінних паперів у депозитарній системі України (Ліцензія АВ № 362025 від 27.07.2007р.), Товариством було отримано повідомлення про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.
Пакет власника акцій ЗАТ "ІПОТЕКА-ІНВЕСТ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11) зменшився на 3 000 000 (три мільйони) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50% статутного капіталу Товариства. З урахуванням змін розмір частки ЗАТ "ІПОТЕКА-ІНВЕСТ" складає 0% статутного капіталу Товариства.
ТОВ "БІЛДІНГ-ГРУП" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30) стало власником пакету простих іменних акцій Товариства у кількості 3 000 000 (три мільйони) штук, що становить 50% статутного капіталу Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Фещенко Ніна Анатоліївна