Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.11.2013
Дата публікації 29.11.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Жуков Андрій Якович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК" (далі - Банк) прийняла рішення Протокол №35 від 28.11.2013р. ввести до складу Правління Банку заступника Голови Правління Петрунька Олександра Васильовича.
Петруньок О.В. протягом своєї діяльності обіймав посади: директор філіалу « Укрінбанк - Інвест », начальник Управління кредитування і документарних операцій АТ «Укрінбанк», заступник Голови Правління ПАТ «Укрінбанк».
Володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 0,0018%.
Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не дала.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Жуков Андрій Якович