Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 23.12.2013
Дата публікації 24.12.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Жуков Андрій Якович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про розміщення акцій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК», які відбулися 23.12.2013 (протокол № 2 від 23.12.2013).
Кількість та сума акцій, що розміщуються: 10 000 000 000 акцій на суму 100 000 000 грн. 00 коп.
Спосіб розміщення акцій: приватне розміщення.
Тип та форма існування акцій, що розміщуються: прості іменні акції бездокументарної форми існування.
Розмір збільшення статутного капіталу емітента шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал ПАТ «УКРІНБАНК» збільшується до 405 000 000,00 гривень. Номінальна вартість однієї простої іменної акції становить 0,01 грн. (одна копійка). ПАТ «УКРІНБАНК» здійснює розміщення акції за номінальною вартістю – 0,01 грн. (одна копійка).
Всі акціонери ПАТ «УКРІНБАНК» мають рівне переважне право на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Зміна власника великого пакету акцій не передбачається. В складі акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК» відсутні власники істотної участі (власники великого пакету акцій).
Співвідношення (у відсотках) кількості акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу ПАТ «УКРІНБАНК» складає 32,79 %.
Інформація про права, які отримують інвестори на придбання акцій, що розміщуються:
- брати участь в управлінні діяльністю ПАТ «УКРІНБАНК» особисто або через своїх представників;
- брати участь у розподілі прибутку ПАТ «УКРІНБАНК» та одержувати його частку (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність ПАТ «УКРІНБАНК»;
- володіти та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України та Статутом ПАТ «УКРІНБАНК».
Спосіб оплати акцій: оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами.
Мета розміщення акцій: виконання програми капіталізації ПАТ «УКРІНБАНК».
Напрями використання отриманих коштів: збільшення обсягів активних операцій банку.
На дату прийняття рішення про розміщення акцій інформації про придбання цінних паперів членами уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення, не надходило.
Інформація щодо можливості конвертації акцій: конвертація акцій не передбачена.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Жуков Андрій Якович