Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 31.12.2013
Дата публікації 02.01.2014 10:54:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Кальян Костянтин Юрійович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.mikhailova@pro100.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
31.12.2013р. Наглядовою радою емітента, було прийнято рішення:
31.12.2013р. припинити повноваження Члена Правління Ляшенко Людмили Олександрівни (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава: Рішення Наглядової ради емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На посаді перебувала з 01.01.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Кальян Костянтин Юрійович