Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 08.01.2014
Дата публікації 10.01.2014 07:22:52
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНКОМСТРАХ"
Юридична адреса* Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, офіс 32-33
Керівник* Лисенко Микола Миколайович - Голова Правління. Тел: 0442066353
E-mail* finance@incomstrakh.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно отриманого 08.01.14р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «СК «ІНКОМСТРАХ» станом на 27 грудня 2013 року, ПрАТ «СК «ІНКОМСТРАХ» (код за ЄДРПОУ 31282951, місцезнаходження м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, офіс 32-33) повідомляє про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

1. Пакет власника акцій - фізичної особи, що входить до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становив 330 788 акцій, зменшився на 330 788 акцій і становить 0 акцій, що складає 0 % голосуючих акцій.

2. Пакет власника акцій - фізичної особи, що входить до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становив 110 000 акцій, зменшився на 110 000 акцій і становить 0 акцій, що складає 0 % голосуючих акцій.

3. Власниками 440 788 акцій стали фізичні та юридичні особи, кожній з яких належить менше 10 відсотків голосуючих акцій.

На розкриття інформації про паспортні дані фізичні особи згоди не надавали.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Лисенко Микола Миколайович