Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.01.2014
Дата публікації 17.01.2014 13:18:06
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Кальян Костянтин Юрійович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.mikhailova@pro100.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування»
Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, (надалі – Товариство).
1. 14 лютого 2014 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050,
м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 202. Початок зборів об 11-00 годині.
2. Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, розпочнеться 14 лютого 2014 року о 10-30 год. та закінчиться о 10-50 год. Представник акціонера повинен мати документи, що підтверджують його повноваження та посвідчують особу.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 10 лютого 2014 року (станом на 24-00).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження розподільного балансу.
4. Затвердження плану виділу.
5. Випуск акцій з метою конвертації частини акцій Товариства в акції створюваного товариства.
6. Внесення змін до статуту Товариства.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.
5. З матеріалами, що стосуються Порядку денного, можна ознайомитися з 10-00 год. до 17-00 год. у робочі дні за адресою проведення загальних зборів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Порядку денного, є юрисконсульт юридичного управління АТ «ПРОСТО-страхування» пані Олена Гребенченко. Довідки за телефоном: (044) 206 28 85
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень «Цінні папери України» №1 (3798) від 03 січня 2014 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Кальян Костянтин Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.01.2014
(дата)