Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.02.2014
Дата публікації 14.03.2014 14:05:15
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Кальян Костянтин Юрійович - Голова Правління. Тел: 04442062885
E-mail* a.grebenchenko@pro100.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування»
Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, (надалі – Товариство).
1. 04 квітня 2014 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050,
м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 202. Початок зборів об 11-00 годині.
2. Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, розпочнеться 04 квітня 2014 року о 10-30 год. та закінчиться о 10-50 год. Представник акціонера повинен мати документи, що підтверджують його повноваження та посвідчують особу.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 31 березня 2014 року (станом на 24-00).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження розподільного балансу.
4. Затвердження плану виділу.
5. Випуск акцій.
6. Внесення змін до статуту Товариства.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.
5. З матеріалами, що стосуються Порядку денного, можна ознайомитися з 10-00 год. до 17-00 год. у робочі дні за адресою проведення загальних зборів. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Порядку денного, є юрисконсульт юридичного управління АТ «ПРОСТО-страхування» пані Олена Гребенченко. Довідки за телефоном: (044) 206 28 85.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень «Цінні папери України» №39(3836) від 28 лютого 2014 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Кальян Костянтин Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2014
(дата)