Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.06.2015
Дата публікації 22.05.2015 09:02:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Карпов Петро Миколайович - Генеральний директор. Тел: (0642) 55-30-78
E-mail* lt@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ» Ш А Н О В Н И Й А К Ц І О Н Е Р Е! За рішенням Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» 15 червня 2015 р. о 10 00 за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 52-Б відбудуться ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА Реєстрація учасників зборів з 09:00 до 09:50 годин. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00 годину 09 червня 2015 року. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Порядок денний: 1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» з адреси: м Луганськ, вул. Фрунзе, 107 на адресу: Луганська область, м Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 52-Б. 4. Про внесення і затвердження змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» щодо місцезнаходження Товариства. 5. Про реєстрацію відповідних змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз», згідно чинного законодавства України. Із проектами документів, пов'язаних з порядком денним позачергових загальних зборів, можна ознайомитися у офісі, розташовуваному за адресою: Луганська обл., м Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 52-Б в робочі дні (понеділок, вівторок, середу та четвер) з 9.00 до 12.00, а також за містом знаходження товариства за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107 в робочі дні (понеділок, вівторок, середу та четвер) з 9.00 до 12.00. Відповідальна особа – начальник відділу корпоративного управління Пятніцькова Л.А. Телефон для довідок: (0642) 58-42-09. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 20 травня 2015 року у виданні "Бюлетень. Цінні папери України" № 89 (4133). З повагою, Генеральний директор.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Карпов Петро Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.05.2015
(дата)