Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 27.01.2016
Дата публікації 29.01.2016 10:41:17
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* 21050 м.Вінниця, вул. Театральна, 20, офіс 406
Керівник* Нархов Андрій Анатолійович - Голова правління. Тел: 453-20-84
E-mail* elena.golubenko@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (код ЄДРПОУ 00382496, місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Театральна, 20 офіс 406 (надалі – Товариство) у відповідності до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 (зі змінами та доповненнями) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації про порушення справи про банкрутство емітента, що виникла 26.10.2015 року. Факт порушення провадження у справі про банкрутство емітента став відомий 26.10.2015 року з моменту оголошення Ухвали Господарського суду Вінницької області у справі №902/1406/15 представнику емітента. Емітентом був виявлений факт несвоєчасного розкриття особливої інформації в момент отримання 27.01.2016 року Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №10-ЦА-УП-Е від 13.01.2016 року. Причина несвоєчасного розкриття особливої інформації – з організаційних причин та відсутності відповідального спеціаліста в Товаристві.
Особлива інформація про порушення справи про банкрутство емітента розкрита шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – 28.01.2016 року, опублікована в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №19(2273) від 29.01.2016 року, розміщена на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет 28.01.2016 року та подана до НКЦПФР 29.01.2016 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Нархов Андрій Анатолійович