Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.02.2008
Дата публікації 20.02.2008 19:20:04
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Єрошенко Володимир Олексійович - Голова Правління. Тел: 0444564131
E-mail* oleg.yasiv@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1.Загальні відомостi
1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ “РОСИНКА”;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382496;
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, буд. 6;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 453-20-84;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: oleg.yasiv@rosinka.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://rosinka.ua/;
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу ІІІ цього Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2.Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення: 19.02.2008р.
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (Протокол №5 позачергових Загальних зборів акціонерів від 19 лютого 2008 року)
Звільнено Голову Правління Єрошенко Володимира Олексійовича.
(Паспорт серія СН 746480 виданий 26 лютого 1998 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві.
Єрошенко В. О. не володіє акціями товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має Єрошенко В. О. працював на посаді Голови Правління з 26.10.2006р. по 19.02.2008р.
Дата прийняття рішення: 19.02.2008р.
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (Протокол №5 позачергових Загальних зборів акціонерів від 19 лютого 2008 року)
Звільнено члена Правління Андрущенко Світлану Олександрівну.
(Паспорт: серія СО №123503, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.05.1999р.).
Андрущенко С. О. не володіє акціями товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Андрущенко С. О. працювала на посаді члена Правління з 26.10.2006р. по 19.02.2008р.
Дата прийняття рішення: 19.02.2008р.
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (Протокол №5 позачергових Загальних зборів акціонерів від 19 лютого 2008 року)
Призначено Голову Правління Олів’є Пікара Паспорт: серія № 05 RE20428, виданий 12.07.2005р. Міністерством іноземних справ) Олів’є Пікара призначено на посаду голови Правління з 19.02.2008 р. терміном на п’ять років.
Дата прийняття рішення: 19.02.2008р.
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (Протокол №5 позачергових Загальних зборів акціонерів від 19 лютого 2008 року).
Призначено члена Правління Шапошнікова Віталія Юрійовича.
(Паспорт: серія СН № 968396, виданий 05.11.1998р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві).
Шапошнікова В. Ю. призначено на посаду члена Правління з 19. 02.2008 р. терміном на п’ять років.
Шапошніков В. Ю. не володіє акціями товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Дата прийняття рішення: 19.02.2008р.
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (Протокол №5 позачергових Загальних зборів акціонерів від 19 лютого 2008 року).
Призначено члена Правління Афанасьєва Ігора Петровича.
(Паспорт: серія СН № 031857, виданий 02.11.1995р. Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві).
Афанасьєва І.П. призначено на посаду члена Правління з 19. 02.2008 р. терміном на п’ять років.
Афанасьєв І.П.не володіє акціями товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає.
Дата прийняття рішення: 19.02.2008р.
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (Протокол №5 позачергових Загальних зборів акціонерів від 19 лютого 2008 року)
Звільнено члена Наглядової ради Хорсе Сесераса.
(Паспорт: № AC126436, виданий 07.03.2005р., виданий Управлінням поліції аеропорту Барселони).
Хорсе Сесерас володіє 1 голосуючою акцією, що складає 0,000% статутного капіталу товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Хорсе Сесерас працював на посаді члена Правління з 10.07.2007р. по 19.02.2008р.
Дата прийняття рішення: 19.02.2008р.
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (Протокол №5 позачергових Загальних зборів акціонерів від 19 лютого 2008 року)
Звільнено члена Наглядової ради Тімоті Марка Басбі громадянина Великобританії (Паспорт: №040187255, виданий 05.01.2000р.,Паспортною Агенцією Об’єднаного Королівства). Тімоті Марк Басбі володіє 1 голосуючою акцією, що складає 0,000% статутного капіталу товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Тімоті Марк Басбі працюв на посаді члена Правління з 10.07.2007р. по 19.02.2008р.
Дата прийняття рішення: 19.02.2008р
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (Протокол №5 позачергових Загальних зборів акціонерів від 19 лютого 2008 року).
Призначено члена Правління Умберто Хосе Монтойя Борха.
(Паспорт: № 712315948, виданий 04.04.2007р. Сполученими Штатами Америки).
Умберто Хосе Монтою Борха призначено на посаду члена Правління з 19. 02.2008 р. терміном на п’ять років.
Умберто Хосе Монтойя Борха володіє 1 голосуючою акцією, що складає 0,000% статутного капіталу товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Дата прийняття рішення: 19.02.2008р.
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (Протокол №5 позачергових Загальних зборів акціонерів від 19 лютого 2008 року)
Звільнено Голову Ревізійної комісії Фатунцова Віктора Володимировича (Паспорт СН 328517 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21 листопада 1996 р) Фатунцов Віктор Володимирович не володіє акціями товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Фатунцов Віктор Володимирович працював на посаді Голови Ревізійної комісії з 26.10.2006р. по 19.02.2008р.
Дата прийняття рішення: 19.02.2008р.
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (Протокол №5 позачергових Загальних зборів акціонерів від 19 лютого 2008 року)
Призначено Голову Ревізійної комісії Тімоті Марка Басбі громадянина Великобританії (Паспорт: №040187255, виданий 05.01.2000р.,Паспортною Агенцією Об’єднаного Королівства). Тімоті Марк Басбі призначено з 19. 02.2008 р. терміном на п’ять років.Тімоті Марк Басбі володіє 1 голосуючою акцією, що складає 0,000% статутного капіталу товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Дата прийняття рішення: 19.02.2008р.
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (Протокол №5 позачергових Загальних зборів акціонерів від 19 лютого 2008 року)
Призначено члена Ревізійної комісії Хорсе Сесераса.
(Паспорт: № AC126436, виданий 07.03.2005р., виданий Управлінням поліції аеропорту Барселони).
Хорсе Сесе раса призначено з 19. 02.2008 р. терміном на п’ять років
Хорсе Сесерас володіє 1 голосуючою акцією, що складає 0,000% статутного капіталу товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління
ВАТ КЗБН “Росинка” _______________________________ Єрошенко В. О.
19.02.2008 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Єрошенко Володимир Олексійович