Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2016
Дата публікації 30.03.2016 14:01:06
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"
Юридична адреса* 65059, м. Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1
Керівник* Худіяш Людмила Іванівна - Голова Правління. Тел: 0482-30-70-97
E-mail* olga.sapega@pivdenny.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

відповідно до ст. 38, 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про зміни, що стались у порядку денному чергових загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 21 квітня 2016 року в приміщенні банку за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 16 годині 00 хвилин.

На вимогу акціонера, який є власником більш як 5 % акцій, порядок денний чергових загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 21 квітня 2016 року, був доповнений наступними питаннями:

  1. Затвердження Плану заходів зі збільшення капіталізації та приведення економічних нормативів Банку у відповідність до вимог НБУ до 01.01.2019 р.
  2. Затвердження Плану заходів Банку з приведення нормативу кредитного ризику у відповідність до вимог НБУ до 01.01.2019 р.

 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження банку: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 535 в робочий час.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ванецьянц Алла Юріївна.

 

Телефон для довідок: (0482) 30-70-76

 

Правління Акціонерного банку «Південний»

 

Доповнення до порядку денного опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 61 (2315) від 30.03.2016.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Худіяш Людмила Іванівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2016
(дата)