Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 25.04.2016
Дата публікації 26.04.2016 19:13:32
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Крашенінніков Ігор Володимирович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.stepaniuk@pro100.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування" (код за ЄДРПОУ 24745673) у відповідності до пункту 11 Розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року, повідомляє про спростування особливої інформації, яку було розміщено 26.04.2016 року об 18:16:01 та 26.04.2016 року об 18.50.52 в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Недостовірна особлива інформація виникла з причин технічної помилки, виявлена емітентом самостійно і виправлена шляхом розміщення вірної особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2016 року об 19.02.58.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Крашенінніков Ігор Володимирович