Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.03.2008
Дата публікації 11.03.2008 15:10:15
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийнято черговими загальними зборами акціонерів ВАТ „Завод „Ленінська кузня” 11 березня 2008р.:

1. Член Спостережної ради Товариства – Фонд державного майна України.
Свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО № 042703, дата проведення реєстрації: 30.06.2005 р.; номер запису про державну реєстрацію: 1 071 102 0000 002771; місце проведення державної реєстрації: Подільська районна у місті Києві державна адміністрація; код за ЄДРПОУ: 0032945; місцезнаходження: м. Київ, вул.. Кутузова, 18/9; володіє 0, 0 % статутного капіталу емітента – звільнено.
Звільнена особа на посаді перебувала 7 років.

2. Член Спостережної ради Товариства ЗАТ “Український промислово-інвестиційний концерн»”.
Свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО № 042703, дата проведення реєстрації: 30.06.2005 р.; номер запису про державну реєстрацію: 1 071 102 0000 002771; місце проведення державної реєстрації: Подільська районна у місті Києві державна адміністрація; код за ЄДРПОУ: 0032945; місцезнаходження: Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18а.; володіє 0, 0 % статутного капіталу емітента – звільнено.
Звільнена особа на посаді перебувала 7 років.

3. Член Спостережної ради Товариства – Авдошин Сергій Анатолійович (паспорт серії СО 859660, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.01.2002 р.; володіє 0, 0023 % статутного капіталу емітента – звільнено. Авдошин Сергій Анатолійович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Авдошин Сергій Анатолійович перебував на посаді члена наглядової ради Товариства 3 роки 11 місяців.

4. Член Спостережної ради Товариства – Хоменко Олег Васильович (паспорт серії СН № 823427, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 15.05.98р; володіє 0, 0023 % статутного капіталу емітента – призначено, на період до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Хоменко Олег Васильович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які Хоменко Олег Васильович обіймав: начальник відділу майнових відносин ВАТ „Завод „Ленінська кузня”

5. Член Правління Товариства – Вишневецький Олександр Миколайович (паспорт серії СН 784842, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.03.1998 р.; володіє 0,0023 % статутного капіталу емітента – звільнено. Вишневецький Олександр Миколайович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Вишневецький Олександр Миколайович перебував на посаді члена Правління Товариства 5 років 9 місяців.

6. Член Правління Товариства – Малашевський Валерій Валентинович (паспорт серії СН № 210739, виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві 15.06.96р; володіє 0, 0 % статутного капіталу емітента – призначено, на період до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Малашевський Валерій Валентинович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які Малашевський Валерій Валентинович обіймав: Заступник Генерального директора з комерції ВАТ „Завод „Ленінська кузня” .

7. Член Ревізійної комісії Товариства Раєвська Валентина Григорівна (паспорт серії СН 951611, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25 жовтня 1998 р.; володіє 0 % статутного капіталу емітента – звільнено. Раєвська Валентина Григорівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Раєвська Валентина Григорівна перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства 10 років.

8. Член Ревізійної комісії Товариства – Ярматова Лариса Віталіївна (паспорт серії СН № 036219, виданий Подільським РУГУ МВС України в м. Києві 11.01.95р; володіє 0, 0023 % статутного капіталу емітента – призначено, на період до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Ярматова Лариса Віталіївна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які Ярматова Лариса Віталіївна обіймала: заступник начальника фінансового відділу ВАТ „Завод „Ленінська кузня”.

3. ПІДПИС

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Голова Правління Шандра Валерій Олександрович.

11 березня 2008 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Шандра Валерій Олександрович