Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 04.04.2017
Дата публікації 05.04.2017 11:40:44
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 04070, м. Київ, вулиця Почайнинська, будинок 70, офіс 65
Керівник* Пономаренко Володимир Вікторович - Голова Правління. Тел: 0444994000
E-mail* gridina@sokrat.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
04 квітня 2017 р. Товариство в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрило регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2016 рік з недостовірними даними. А саме: через друкарську помилку в Балансі (Звіт про фінансовий стан) Товариства в рядку (код 1001) «Нематеріальні активи: первісна вартість» в стовпчику «на кінець звітного періоду» замість 812 тис. грн. було прописано 836 тис. грн. Вірним вважати: 812 тис. грн.
05 квітня 2017 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Товариством розміщена виправлена регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Пономаренко Володимир Вікторович