Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата здійснення дії: 19.03.2008
Дата публікації 19.03.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
Юридична адреса* 65023 м.Одеса,вул Садова,3
Керівник* Козлов Анатолій Семенович - Голова правління. Тел: 0487172059
E-mail* oukp@od.energy.gov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дія делістинг - емітенту стало відомо про делістинг цінних паперів товариства 19 березня 2008 р.
Рішенням Департаменту фондових операцій ДП "Фондова біржа ПФТС" від 19.03.2008 р. та наказом директору біржі № 220 від 19.03.2008 р. щодо делістингу (виключення з котирувального списку 2 (другого) рівня лістингу з наступним переведенням в категорію допущених до обігу без включення до біржового реєстру). Підставою для делістингу є невідповідність вимогам перебування у котирувальному списку 2 (другого) рівня лістингу ПФТС.
Цінні папериї Відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" номінальною вартістю 0,25 гривень за кожну у кількості 208495560 штук простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, емісія зареєстрована Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР 25.01.2002 р. за № 03/15/1/02.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно чинного законодавства.
Голова правління Козлов Анатолій Семенович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Козлов Анатолій Семенович