Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 21.06.2018
Дата публікації 21.06.2018 14:56:27
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Юридична адреса* Україна, 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А
Керівник* Ільюченко Алла Миколаївна - Голова Правління. Тел: 044-390-52-71
E-mail* office@ukrinkom.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» повідомляє про спростування недостовірної особливої інформації, що була розміщена - 31.05.2018 р. у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, 31.05.2018 р. на власному веб-сайті, 04.06.2018 р. у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 104 від 04.06.2018 р. та 04.06.2018 р. подано до НКЦПФР про виникнення особливої інформації емітента: «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента», а саме: помилково розміщена інформація щодо призначення Степової Т.В. членом Правління ПАТ «УКР/ІН/КОМ» є недостовірною.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Ільюченко Алла Миколаївна