Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 09.07.2018
Дата публікації 22.06.2018 16:09:06
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Юридична адреса* 02002, м. Київ, вул. Сагайдака Степана, будинок 101
Керівник* Луненко Сергій Володимирович - Директор. Тел: 0445170333
E-mail* 31088991@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

«22»  червня  2018 року.

      Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові Технології»

(код ЄДРПОУ 31088991, місцезнаходження: вул. Маланюка (колишня С.Сагайдака)  101)

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Товариство») повідомляє, що 9 липня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана  Сагайдака) 101, кімната 201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються на підставі п. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки цього вимагають інтереси Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 9 липня 2018 року  з 11.30 год. до 11.55 год. за вказаною адресою.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 24.00 год. 3 липня 2018 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

 1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Сауляк О.В. та Савчук О.С. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих загальних зборів.

 1. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів представника за довіреністю Панасовського В.В. Корнелюк К.В., а секретарем -  Луненко С.В.

 1. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Проект рішення: Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»:

 1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».
 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».
 3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
 4. Про затвердження ринкової вартості майна, а саме нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101.
 5. Про вчинення значного правочину, а саме збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41978368) шляхом внесення до статутного капіталу нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101.
 6. Про проведення незалежної оцінки корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41978368), обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 7. Про уповноваження директора ПрАТ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Луненка С.В. з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні документи, необхідні для виконання рішень, прийнятих в пп. 4 - 6 порядку денного, включаючи, але не обмежуючись, затвердження оцінювача майна та затвердження умов договору на проведення оцінки.
 1. Про затвердження ринкової вартості майна, а саме нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101.

Проект рішення: Затвердити ринкову вартість майна, а саме нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101, реєстраційний номер об’єкта нерухомості: 1172019780000, у розмірі 4 503 298,00 гривень (чотири мільйона п’ятсот три тисячі двісті дев’яносто вісім гривень 00 копійок), визначеної ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» (код ЄДРПОУ 38448238) на засадах незалежної оцінки від 21 червня 2018 року, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

 1. Про вчинення значного правочину, а саме збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41978368) шляхом внесення до статутного капіталу нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41978368), що складає 100 гривень (сто гривень), за рахунок додаткового майнового внеску ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» у розмірі 4 503 298,00 гривень (чотири мільйона п’ятсот три тисячі двісті дев’яносто вісім гривень 00 копійок) шляхом внесення до статутного капіталу нежитлової будівлі (реєстраційний номер об’єкта нерухомості: 1172019780000, право власності посвідчує Реєстраційне посвідчення Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна від 11 липня 2003 року та запис в реєстровій книзі № 11з-202 за реєстровим № 759-з), яка перебуває у власності ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101, ринкова вартість якого визначена оцінювачем ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» (код ЄДРПОУ 38448238) на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджена цими Загальними зборами акціонерів (Протокол від 9 липня 2018 року , питання №3) .

 1. Про проведення незалежної оцінки корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41978368), обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення: Провести незалежну оцінку корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41978368), уповноважити директора ПрАТ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Луненку С.В. обрати оцінювача майна Товариства, та затвердити умови договору з оцінювачем майна, що укладатиметься з ним, затвердити розмір оплати його послуг у розмірі не більше 8 000 гривень (восьми тисяч гривень). Доручити директору ПрАТ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Луненку С.В. підписати договір з оцінювачем майна та здійснити всі необхідні фактичні та юридичні дії, пов’язані з виконанням даного рішення.

 1. Про уповноваження директора ПрАТ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Луненка С.В. з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні документи, необхідні для виконання рішень, прийнятих в пп. 4 - 6 порядку денного, включаючи, але не обмежуючись, затвердження оцінювача майна та затвердження умов договору на проведення оцінки.

Проект рішення: уповноважити директора ПрАТ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Луненка С.В.( з правом передоручення третім особам) здійснити всі необхідні фактичні та юридичні дії щодо внесення Товариством до статутного капіталу ТОВ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101 (реєстраційний номер об’єкта нерухомості: 1172019780000, право власності посвідчує Реєстраційне посвідчення Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна від 11 липня 2003 року та запис в реєстровій книзі № 11з-202 за реєстровим № 759-з), та на представлення інтересів Товариства  на загальних зборах учасників усіх господарських товариств, де Товариство є засновником, учасником  чи акціонером та голосувати всіма належними Товариству голосами відповідно до частки Товариства у статутному капіталі відповідного господарського товариства, підписувати статути, протоколи загальних зборів, протоколи реєстрації для участі в загальних зборах,  тощо, користуватись іншими правами наданими чинним законодавством.

Відповідно до пп. 7 п. 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» («Закон»), повідомляємо акціонерів про наступні права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону:

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Під час проведення загальних зборів акціонерів мають бути присутні акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени тимчасової лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних зборів акціонерів, голова загальних зборів акціонерів, особи, визначені наказом Голови Правління Товариства та представники компетентних органів, які мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 3 липня 2018 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 8 липня 2018 року (включно) кожний робочий день, з 10.00 год. до 18.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана  Сагайдака) 101, кімната 201. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Директор Луненко С.В. або уповноважена ним інша особа.

9 липня  2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

 

Найменування організації

ПрАТ «Нові Технології»

Код ЄДРПОУ 31088991

п/р 26001012265055

у АТ «Укрєксімбанк» м. Київ

МФО 380333

Ідентифікаційний код 31088991

Св-во платника ПДВ № 100094625

ІПН 310889926559

Юридична адреса:

вул. Степана Сагайдака 101

Фактична адреса:

вул. Степана Сагайдака 101

 

Контактна особа:

тел. / факс 099-08-35-988

e-mail: u-e-l@rambler.ru

 

 

Директор  ПрАТ «Нові Технології»                                                     Луненко С.В.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Луненко Сергій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.06.2018
(дата)