Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.10.2018
Дата публікації 10.10.2018 18:57:58
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Юридична адреса* 02002, м. Київ, вул. Сагайдака Степана, будинок 101
Керівник* Луненко Сергій Володимирович - Директор. Тел: 0445170333
E-mail* 31088991@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі Товариство) повідомляє, що 25 жовтня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Маланюка (колишня С. Сагайдака) 101, кімната 201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Позачергові збори акціонерів Товариства скликаються на підставі п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки цього вимагають інтереси Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 25 жовтня 2018 року з 11 години 30 хвилин до 11 години 55 хвилин за вказаною адресою.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, тобто станом на 24 годину 22 жовтня 2018 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 

 

 

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі Новіка Миколи Олександровича та Саміляк Олени Іванівни. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих загальних зборів.

 

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

 

Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів представника за нотаріальним дорученням Алмоммедової Ю.В. Корнійчука А.Г., а секретарем Луненка С.В.

 

3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

 

Проект рішення: Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»:

1.  Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

4.  Про затвердження оцінювача незалежної оцінки ринкової вартості  корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368), затвердження умов договору на проведення вказаного незалежного оцінювання та умов оплати.

5. Про затвердження незалежної оцінки ринкової  вартості корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368).

5. Про вчинення значного та із заінтересованістю правочину, а саме відчуження шляхом продажу, корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) за ринковою вартістю визначеною незалежним оцінюванням Панасовському Валерію В'ячеславовичу, затвердження умов договору купівлі-продажу корпоративних прав та умов оплати.

6.  Про уповноваження директора ПрАТ «Нові Технології» Луненка С.В. з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні документи для виконання рішень, прийнятих в п.п. 4-5 порядку денного, в тому числі але не обмежуючись: договір купівлі продажу корпоративних прав, акт прийому передачі корпоративних прав.

 

4. Про затвердження оцінювача незалежної оцінки ринкової вартості  корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368), затвердження умов договору на проведення вказаного незалежного оцінювання та умов оплати.

 

Проект рішення: затвердження оцінювача, Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська оціночна компанія» (ЄДРПОУ 39801866)  незалежної оцінки ринкової вартості  корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368), затвердити умови укладеного директором ПрАТ «Нові Технології» договору з ТОВ «Всеукраїнська оціночна компанія» на проведення вказаного незалежного оцінювання, затвердити  розмір оплати послуг оцінювача – 6 000 (шість тисяч) грн. 00 коп.

 

5. Про затвердження незалежної оцінки ринкової  вартості корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368).

Проект рішення: затвердити ринкову вартість корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) у розмірі  4 543 506 (чотири мільйони п’ятсот сорок три тисячі п’ятсот шість) грн. 00 коп., визначену за результатами незалежного оцінювання Товариством з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська оціночна компанія» (ЄДРПОУ 39801866), звіт від 09 жовтня 2018 року.

 

6. Про вчинення значного та із заінтересованістю правочину, а саме відчуження шляхом продажу, корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) за ринковою вартістю визначеною незалежним оцінюванням Панасовському Валерію В'ячеславовичу, затвердження умов договору купівлі-продажу корпоративних прав та умов оплати.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значного та із заінтересованістю правочину, а саме відчуження шляхом продажу, корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368), які належать ПрАТ «Нові Технології» за ринковою вартістю 4 543 506 (чотири мільйони п’ятсот сорок три тисячі п’ятсот шість) грн. 00 коп.,   визначеною шляхом проведення незалежного оцінювання Товариством з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська оціночна компанія» (ЄДРПОУ 39801866), звіт від 09 жовтня 2018 року, Панасовському Валерію В'ячеславовичу, затвердити умови договору купівлі-продажу корпоративних прав, встановити строк оплати протягом 6 місяців, та встановити вартість корпоративних прав у розмірі 4 543 506 (чотири мільйони п’ятсот сорок три тисячі п’ятсот шість) грн. 00 коп.

 

7. Про уповноваження директора ПрАТ «Нові Технології» Луненка С.В. з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні документи, необхідні для виконання рішень, прийнятих в п.п. 4-5 порядку денного, в тому числі але не обмежуючись: договір купівлі продажу корпоративних прав, акт прийому передачі корпоративних прав.

Проект рішення   уповноважити директора ПрАТ «Нові Технології»            Луненка С.В. з правом передоручення здійснити всі необхідні фактичні і юридичні дії, а також підписати всі необхідні документи для виконання рішень, прийнятих в п.п. 4-5 порядку денного, в тому числі але не обмежуючись: договір купівлі продажу корпоративних прав, акт прийому передачі корпоративних прав. Крім того, уповноважити Луненка С.В. на представлення інтересів Товариства на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) при прийнятті рішення про перехід права власності на корпоративні права ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) з правом голосування від імені Товариства, підписувати протокол загальних зборів, протокол реєстрації для участі в загальних зборах , тощо, користуватись іншими правами наданими законодавством для виконання покладених обов’язків.

 

Відповідно до пп.7 п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом Закон), повідомляємо акціонерів про наступні права, надані відповідно до вимог ст. ст. 35 та 38 Закону 

 

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право представляти інтересів акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представ ком акціонера на загальних зборах може бути фізична або юридична особа. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган  Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення , заміну або відкликання свого представника може здійснюватись за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів  та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  Під час проведення загальних зборів акціонерів мають право бути присутніми акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени тимчасової  лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар та голова загальних зборів акціонерів, особи визначені наказом Голови Правління Товариства та представники компетентних органів, які мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, складеному за 3(три) робочі дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право знайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення й триває до моменту реєстрації учасників позачергових загальних зборів, кожен робочий день з 10 до 18 години за адресою: м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кімната 201. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Директор Товариства, Луненко С.В. або уповноважена ним особа.

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові питання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів , а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за  сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який  її вносить, кількість, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать к4андидату, який пропонується цим акціонерам до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а  щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів   пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директором або призначення особи, яка тимчасово здійснюваними його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проекту рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначено вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

 

Найменування організації:

ПрАТ «Нові Технології»

 

Код ЄДРПОУ 31088991

п/р 26001012265055 в АТ «Укрексімбанк» м. Київ, МФО 380333

ІПН 310889926559

Юридична/Фактична адреса: м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101

Контактна особа – Директор Луненко С.В., 099-08-35-988.

e-mail: u-e-l@rambler.ru

 

 

 

 З повагою,

Директор ПрАТ «Нові Технології»                                           С.Луненко.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Луненко Сергій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.10.2018
(дата)