Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.03.2008
Дата публікації 28.03.2008 16:30:58
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
Юридична адреса* 65023 м.Одеса,вул Садова,3
Керівник* Козлов Анатолій Семенович - Голова правління. Тел: 0487172059
E-mail* oukp@od.energy.gov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова Правління Козлов Анатолій Семенович (паспорт: серія КР № 368710, виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 30 жовтня 1998 р.) звільнена з посади 26.03.2008 р. згідно з рішенням Наглядової (Спостережної) ради ВАТ "Одесаобленерго" (Протокол № 27/1 позачергового засідання Наглядової (Спостережної) ради ВАТ "Одесаобленерго" від 25.03.2008 р.) . Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Обіймав дану посаду з 01.06.2006 р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Нівернчук Олександр Миколайович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Козлов Анатолій Семенович