Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.03.2008
Дата публікації 28.03.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
Юридична адреса* 65023 м.Одеса,вул Садова,3
Керівник* Ніверчук Олександр Миколайович - В. о. Голови правління. Тел: 0487172059
E-mail* oukp@od.energy.gov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови Правління Ніверчук Олександр Миколайович (паспорт: серія СР № 153173, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 29 лмстопада 1996 р.) призначена на посаду 28.03.2008 р. згідно з рішенням Наглядової (Спостережної) ради ВАТ "Одесаобленерго" (Протокол № 27/2 позачергового засідання Наглядової (Спостережної) ради ВАТ "Одесаобленерго" від 27.03.2008 р.). Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Попередня посада - Голова Правління ВАТ "Кіровоградобленерго". Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В. о. Голови Правління Ніверчук Олександр Миколайович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В. о. Голови правління Ніверчук Олександр Миколайович