Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.04.2008
Дата публікації 08.04.2008 17:10:05
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Олів’є Пікар - Голова Правління. Тел: 0444556240
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення прийнято 04 квітня 2008 року черговими Загальними Зборами акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» (Протокол № 6 чергових Загальних Зборів акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» від 04 квітня 2008 року)
Обрано членом Наглядової ради Товариства Олівера Боккара громадянина Франції (паспорт № 04ВН36662 виданий 19.05.04р.) Олівер Боккара володіє 1 голосуючою акцією, що складає 0,000% статутного капіталу товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Олівера Боккара обрано членом Наглядової ради Товариства з 04.04.2008р. терміном на 1 (один) рік а в разі не прийняття рішення про обрання або переобрання Наглядової ради - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання кожного члена окремо, або повного складу Наглядової ради.Рішення прийнято 04 квітня 2008 року черговими Загальними Зборами акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» (Протокол № 6 чергових Загальних Зборів акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» від 04 квітня 2008 року)
Обрано членом Наглядової ради Товариства Луіса Баха Террікабраса громадянина Іспанії (паспорт № ВС618911, виданий 28.11.2007) Луіс Бах Террікабрас володіє 1 голосуючою акцією, що складає 0,000% статутного капіталу товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Луіса Баха Террікабраса обрано членом Наглядової ради Товариства з 04.04.2008р. терміном на 1 (один) рік а в разі не прийняття рішення про обрання або переобрання Наглядової ради - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання кожного члена окремо, або повного складу Наглядової ради.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Олів’є Пікар