Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 15.04.2008
Дата публікації 21.04.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління, генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про отримання кредиту прийнято Наглядовою радою ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" (протокол від 21.03.08р. № 25/85). Договір №94-МВ/08 про відкриття кредитної лінії укладено 25.03.08 р. Форма надання кредиту: не віднов-лювальна кредитна лінія, при якій надається можливість використання кредиту частками, в межах ліміту кредиту-вання, сума кредиту 303000 тис.грн., процентна ставка - 16,1% річних., строк - 10 місяців. ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" повинен повернути банку кредит шляхом повернення кожного траншу не пізніше ніж у останній день закінчення строку дії кредитної лінії (31.01.09р.). Забезпечення - застава майнових прав за договором № 804/08-33 від 22.02.08 року, укладеним з ЗАТ «Рослокомотив» (Росія). Фактична дата отримання другого траншу 15.04.08 р. у сумі 17 181,6 тис.грн., що складає 5,67 % від загального розміру кредиту. Кредит наданий ЗАТ "Альфа-Банк", код ЄРДПОУ 23494714, місцезнаходження: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6. Вартість чистих активів на 31.12.07р. становить 140 218 тис.грн. Співвідношення суми чергового траншу, одержаного 15.04.08 р. (17 181,6 тис.грн.) до вартості активів на початок 2008 року становить 2,79 %. Кредит одержано для поповнення обігових коштів, виконання компле-ксної програми по виготовленню тепловозів 2ТЕ116У в кількості 110 секцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління, генеральний директор Бикадоров Віктор Петрович