Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.07.2008
Дата публікації 07.07.2008 19:01:00
Найменування емітента* ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Юридична адреса* вул. Малиновського,1, м. Лисичанськ, 93100
Керівник* Чижиков Едуард Валерійович - В.о. генерального директора - голова правління ВАТ "Лисичанськвугілля". Тел: 0645173013
E-mail* Luivc@lu.lg.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадову особу призначено згідно з наказом МУП від 4.07.2008р. №112-к/к до укладання з ним контракту. Інші посади,які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: інженер з раціоналізації та винахідництва, підземний прохідник, гірничий майстер, начальник дільниці ш. ім. Д.Ф. Мельникова ВО "Лисичанськвугілля", головний інженер ш. "Привільнянська" ВО "Лисичанськвугілля", начальник шахти "Ждановська" ВО "Шахтарськвугілля", директор шахти "Привільнянська" ВО "Лисичанськвугілля", начальник управління по збуту вугілля, технічний директор, генеральний директор ДХК "Лисичанськвугілля", в.о. генерального директора ВАТ "Лисичанськвугілля".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. генерального директора - голова правління ВАТ "Лисичанськвугілля" Чижиков Едуард Валерійович