Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.07.2008
Дата публікації 11.07.2008 10:10:04
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Олів’є Пікар - Голова Правління. Тел: 0444556240
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення прийнято 10 липня 2008 року позачерговими Загальними Зборами акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» (Протокол № 7 позачергових Загальних Зборів акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» від 10 липня 2008 року)
Обрано членом Правління Товариства Марка Леблона громадянина Франції (паспорт № 07СК49983 виданий Французьким консульством в м. Москва 19.12.07р.) Марк Леблон не володіє акціями Товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Марка Леблона обрано членом Правління Товариства з 10.07.2008р. терміном на 1 (один) рік а в разі не прийняття рішення про обрання або переобрання Правління - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання кожного члена окремо або в повному складі Правління

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Олів’є Пікар