Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата здійснення дії: 23.07.2008
Дата публікації 23.07.2008 14:30:42
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
Юридична адреса* 65023 м.Одеса,вул Садова,3
Керівник* Ніверчук Олександр Миколайович - Голова правління. Тел: 0487172050
E-mail* oukp@od.energy.gov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Подія - лістинг. Дата дії - емітенту стало відомо про лістинг цінних паперів 23 липня 2008 р. Рішенням Котирувальної комісії ВАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 21.07.2008 р. акції Відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" номінальною варитістю 0,25 гривень за кожну у кількості 208495560 штук простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, частка у статутному фонді Компанії становить 100 %, емісія зареєстрована Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР 25.01.2002 р. за № 03/15/1/02, включені до котирувального списку ВАТ "Київська міжнародна фондова біржа".

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Ніверчук Олександр Миколайович