Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.04.2007
Дата публікації 25.04.2007 16:36:16
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийнято черговими загальними зборами акціонерів ВАТ „Завод „Ленінська кузня” 20 квітня 2007 р.:

1. Член Спостережної ради Товариства – Переведенцев Анатолій Михайлович (паспорт серії СН № 274611, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11 листопада 1996 року; акціями у статутному капіталі емітента не володіє) – звільнено.

Звільнена посадова особа, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Звільнена особа на посаді перебувала 1 рік.

2. Член Спостережної ради Товариства – Відкрите акціонерне товариство „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Прайм Ессетс Кепітал” (Свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО № 042703, дата проведення реєстрації: 30.06.2005 р.; номер запису про державну реєстрацію: 1 071 102 0000 002771; місце проведення державної реєстрації: Подільська районна у місті Києві державна адміністрація; код за ЄДРПОУ: 33549199; місцезнаходження: м. Київ, вул.. Електриків, 29-А; володіє 9, 84 % статутного капіталу емітента) – призначено, на період до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління Шандра Валерій Олександрович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Шандра Валерій Олександрович