Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 11.06.2008
Дата публікації 11.09.2008 13:30:12
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, Н/П №147 (літ.А),к.1
Керівник* Пономаренко Володимир Вікторович - Генеральний директор. Тел: 0442070101
E-mail* mirkevych@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомляємо про зміну «11» червня 2008 року власників акцій емітента ЗАТ «ФК Сократ» (код ЄДРПОУ 21645965), яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

- пакет власника «фізичної особи» 1 - збільшився на 747500 штук простих іменних акцій (25 % голосуючих акцій) та становить 1 046 499 штук простих іменних акцій (34,999967 % голосуючих акцій);

- пакет власника «фізичної особи» 2 - зменшився на 747500 штук простих іменних акцій (25 % голосуючих акцій) та становить 0 штук простих іменних акцій (0,0000 % голосуючих акцій).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Пономаренко Володимир Вікторович