Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 17.09.2008
Дата публікації 25.09.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, Н/П №147 (літ.А),к.1
Керівник* Пономаренко Володимир Вікторович - Генеральний директор. Тел: 0442070101
E-mail* mirkevych@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомляємо про те, що «25» вересня 2008 року Закритим акціонерним товариством «ФК Сократ», код ЄДРПОУ 21645965 (надалі - емітент) було встановлено факт помилкового розкриття емітентом «11» вересня 2008 року у стрічці новин ДКЦПФР особливої інформації емітента, а саме інформації про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, з визначеною датою вчинення дії «11» червня 2008 року.

Вищезазначена особлива інформація емітента, спростовується в зв'язку з тим, що в Даті вчинення дії та тексті Повідомлення було помилково зазначено "11.06.08 р." замість "17.09.2008 р.".

Зазначаємо про те, що виправлена особлива інформація емітента надається у наступному повідомленні емітента.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Пономаренко Володимир Вікторович