Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.05.2007
Дата публікації 07.05.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління, генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни відбулися згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів - Протокол № 11 від 04.05.2007 р.
Додатково обрати до складу Правління: Волошкіну Маргариту Євгенівну, Мазур Павла Святославовича.
Відкликати достроково Голову Ревізійної комісії Крячка Олексія Вікторовича, призначети Головою Ревізійної комісії Горового Володимира Олексійовича.
Відкликати достроково Голову Наглядової ради Курінного Євгенія Івановича та членів Наглядової ради: Альтермана Валерія Ушеровича, Жигуна Володимира Васильовича, Селівьорстова Ігоря Володимировича, Ісаченко Олександра Сергійовича, Тарабу Віктора Івановича, Голенко Валерія Миколайовича, Скібу Віктора Яковича, Гладкого Віктора Кононовича.
Обрати до складу Наглядової ради наступних акціонерів:
Голова Наглядової ради - Сарбаш Олександра Івановича;
Членами Наглядової ради - Носкова Александра Леонидовича (російською), Мергасова Олега Вадимовича (російською), Ерохова Николая Михайловича (російською), Волошинського Олега Миколайовича, Коновалова Олександра Олександровича, Тоцен Леоніда Андрійовича.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління, генеральний директор Бикадоров Віктор Петрович