Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.03.2009
Дата публікації 27.03.2009 14:50:04
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийнято черговими загальними зборами акціонерів ВАТ „Завод „Ленінська кузня” 27 березня 2009р.:

1. Член наглядової ради Товариства – Хоменко Олег Васильович (паспорт серії СН № 823427, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 15.05.98р.); володіє 0, 0023 % статутного капіталу емітента – звільнено. Хоменко Олег Васильович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які Хоменко Олег Васильович обіймав: начальник відділу майнових відносин ВАТ „Завод „Ленінська кузня”. Звільнена особа на посаді перебувала 1 рік.

2. Член наглядової ради Товариства – Ярматова Лариса Віталіївна (паспорт серії СН № 036219, виданий Подільським РУГУ МВС України в м. Києві 11.01.95р.); володіє 0, 0023 % статутного капіталу емітента – призначено, на період до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Ярматова Лариса Віталіївна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які Ярматова Лариса Віталіївна обіймала: заступник начальника фінансового відділу ВАТ „Завод „Ленінська кузня”.

3. ПІДПИС:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління Шандра Валерій Олександрович.


27 березня 2009 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Шандра Валерій Олександрович