Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 03.04.2009
Дата публікації 03.04.2009 14:30:08
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
3 квітня 2009 р. ТОВ «Реєстраційна компанія «Трансат» було повідомлено ВАТ «Завод «Ленінська кузня» про зміни у складі зареєстрованих в реєстрі акціонерів ВАТ «Завод «Ленінська кузня» осіб, на особових рахунках яких обліковуються акції Товариства в кількості понад 10 відсотків від їх загальної кількості або статутного капіталу Товариства. Перелік вказаних осіб:

• ВАТ «ВТБ Банк» (вид зареєстрованої особи: номінальний утримувач цінних паперів – зберігач): 1 974 938 штук простих іменних акцій ВАТ «Завод «Ленінська кузня», що становить 73, 3393 % від статутного капіталу ВАТ «Завод «Ленінська кузня».

3. ПІДПИС:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління Шандра Валерій Олександрович.


3 квітня 2009 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Шандра Валерій Олександрович