Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 04.04.2009
Дата публікації 07.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"
Юридична адреса* 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
Керівник* Фещенко Ніна Анатоліївна - Директор. Тел: 0563739799
E-mail* mt@academy.in.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
04.04.2009р. черговими Загальними зборами акціонерів ЗАТ «МТ» (протокол № 09/04/04-01 від 04.04.2009р.) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень 00 копійок за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій (форма існування – документарна) у кількості 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 01 (одна) копійка.
Станом на 04.04.2009р. співвідношення кількості акцій, що розміщуються до розміру статутного капіталу –66,67%; акції, які знаходяться в обігу, складають 100% зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Інформація про розміщення акцій, яке може призвести до зміни власника великого пакета акцій, або збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, на момент прийняття рішення відсутня. Права, які отримують інвестори шляхом придбання акцій, що розміщуються, такі самі, як права акціонерів товариства, є рівними та визначені у Статуті та чинному законодавстві. Спосіб оплати: виключно грошові кошти в національній валюті України. Мета розміщення акцій та напрями використання отриманих коштів – збільшення статутного капіталу Товариства для забезпечення статутної діяльності та розвитку Товариства. Товариство зобов'язується не використовувати залучені від закритого (приватного) розміщення акцій кошти для покриття збитків. Голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства не придбавали і не придбаватимуть акції Товариства. Збитків, пов’язаних із зміною статутного капіталу, для акціонерів не передбачається. Конвертація цінних паперів умовами закритого (приватного) розміщення не передбачена. Іншої суттєвої інформації немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Фещенко Ніна Анатоліївна