Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 21.04.2009
Дата публікації 23.04.2009 15:50:11
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Олів’є Пікар - Голова Правління. Тел: 0444556240
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення прийняті 21 квітня 2009 року черговими Загальними Зборами акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» (Протокол № 9 чергових Загальних Зборів акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» від 21 квітня 2009 року)

Відкликано члена Правління Товариства Дацьківа Володимира Григоровича громадянина України (паспорт серії СО № 887948 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.12.2001р.) в зв’язку з поданою заявою про звільнення. Дацьків Володимир Григорович часткою у статутному капіталі не володів, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. На посаді члена Правління перебував з 19 вересня 2006 року.

Відкликано члена Правління Товариства Захарчук Ольгу Донатівну громадянку України (паспорт серії СО № 849468 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.12.2001р.) в зв’язку з поданою заявою про переведення на посаду начальника відділу казначейських операцій. Захарчук Ольга Донатівна часткою у статутному капіталі не володіла, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. На посаді члена Правління перебувала з 19 вересня 2006 року.

Обрано членом Правління Товариства Єрхова Олега Олексійовича громадянина України (паспорт серії ЕО № 352748 виданий Центральним РВ ММУМВС України в Миколаївській області 08.07.1997р.) Єрхов Олег Олексійович часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Єрхова Олега Олексійовича обрано членом Правління Товариства з 21.04.2009р. терміном на 1 (один) рік а в разі не прийняття рішення про обрання або переобрання Правління - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання кожного члена окремо, або повного складу Правління.

Обрано членом Правління Товариства Зімаркову Ольгу Ігоревну громадяннку України (паспорт серії ВС № 161702 виданий Кіровським РВ ДМУ України в Донецькій області 28.01.2000р.) Зімаркова Ольга Ігоревна часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Зімаркову Ольгу Ігоревну обрано членом Правління Товариства з 21.04.2009р. терміном на 1 (один) рік а в разі не прийняття рішення про обрання або переобрання Правління - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання кожного члена окремо, або повного складу Правління

Відкликано члена Наглядової ради Товариства Ласку Інну Вікторівну громадянку України (паспорт серії СА № 510738 виданий Хортицьким РУ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 09.07.1997р.) в зв’язку з виходом із складу акціонерів. Ласка Інна Вікторівна на момент подання даного повідомлення часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебувала з 10 липня 2007 року. Замість Ласки Інни Вікторівни нікого не призначено.

Відкликано члена Наглядової ради Товариства Олів’є Бокара (Boccara Olivier) громадянина Франції (паспорт № 04ВН36662 виданий 28.11.2007р.). Олів’є Бокара (Boccara Olivier) володіє 1 голосуючою акцією, що складає 0,000% статутного капіталу товариства, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з 04 квітня 2008 року. Замість Олів’є Бокара (Boccara Olivier) нікого не призначено.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління ВАТ КЗБН “Росинка” Олів’є Пікар

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Олів’є Пікар