Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 09.06.2009
Дата публікації 11.06.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
Юридична адреса* 69032, м. Запоріжя, Південне шосе 15,
Керівник* Котюк Олександр Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0612122427
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про отримання позики прийнято Генеральним директором.
Дата підписання договору позики: 11.05.2009 р.
Вид позики: процентна.
Загальна сума позики $ 31 500 млн. (екв. 239 774 млн. грн.)
Процентна ставка фіксована, розмір базової ставки 6,5 % річних.
Позика надається строком до 09.06.2010 р.
Повернення позики згідно з графіком погашення до 09.06.2010 р. включно, активи у заставу не передавались.
Позикодавець: Компанія “JUDSON TRADING LIMITED” ("Джатсон Трейдинг лимитед"), Stasikratous, 16 P.C. 1065, Nicosia, Cyprus (Стесікратос, 16, РС 1065, Никосия, Кипр).
Вартість чистих активів емітента на початок 2009 р.: 215 585 млн. грн. Відношення загальної суми позики до вартості активів на початок звітного 2009 р.:111,2 %.
Мета використання коштів за договором позики поповнення оборотних коштів.

Дата зарахування першого траншу позики на поточний рахунок 09.06.2009 р., сума одержаного траншу $ 1 730 млн. (екв. 13 168 млн. грн.) – ( 5,49 % від загальної суми позики). Співвідношення одержаної 09.06.2009 р. суми до вартості чистих активів на початок звітного року 6,1 %. Вартість чистих активів емітента 215 585 млн. грн.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович