Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.07.2009
Дата публікації 20.07.2009 11:10:02
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Мещеряк Сергій Сергійович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Позачергові Загальні збори акціонерів АТ "Укрінбанк" (далі – Банк) прийняли рішення (протокол №2 від 15 липня 2009 року), а саме:

1. Відкликати / звільнити зі складу Спостережної ради Банку:
- Голову Спостережної Ради Рися Сергія Миколайовича (паспорт МЕ 074584 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 24.05.2002). Станом на 15.07.2009 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 7,7171%. На вказаній посаді перебував з 18 травня 2001 року, до цього – член Ради акціонерів Банку;
- заступника Голови Спостережної Ради Кривошею Сергія Вікторовича (паспорт СН 555436 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 28.08.1997). Станом на 15.07.2009 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 7,717%. На вказаній посаді перебував з 18 травня 2001 року, до цього – член Ради акціонерів Банку;
- члена Спостережної Ради Зеленяка Ігоря Олеговича (паспорт СН 094194 Дарницьким РУ ГУ МВС в м. Києві, 30.01.1996). Станом на 15.07.2009 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 0,00245%. На вказаній посаді перебував з 18 травня 2001 року, до цього – член Ради акціонерів Банку;
- члена Спостережної Ради Зайця Валерія Івановича (паспорт СО 688057 Ленінградським РУ ГУ МВС в м. Києві, 30.05.2001). Станом на 15.07.2009 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 0,00328%. На вказаній посаді перебував з 18 травня 2001 року, до цього – член Ради акціонерів Банку;
- члена Спостережної Ради Саволія Миколу Івановича (паспорт СН 520319 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, 18.07.1997). Станом на 15.07.2009 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 0,00256%. На вказаній посаді перебував з 21 квітня 2008 року.

2. Обрати новий склад Спостережної Ради Банку:
- Голову Спостережної Ради Кулачека Юрiя Миколайовича (паспорт СО 362043 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi 03.03.2000). Станом на 15.07.2009 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 9,1%. З 1998 року - директор ТОВ «Енергетична група»;
- члена Спостережної Ради Грабовецького Володимира Миколайовича (паспорт СС 694788 Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй 20.02.1999). Станом на 15.07.2009 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 9,0%. З 2006 року – практикуючий адвокат;
- члена Спостережної Ради Землянського Юрiя Володимировича (паспорт ЕК 569390 Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл., 29.09.1997). Станом на 15.07.2009 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 0,0001%. З 1998 по 2005 рік – Перший заступник Голови Служби безпеки України;
- члена Спостережної Ради Морозова Олексія Вадимовича (паспорт ЕМ 172998 Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл., 09.04.1999). Станом на 15.07.2009 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 9,1%. З 2006 року – начальник управління регіональної мережі ВАТ АКБ «Автокразбанк».
- члена Спостережної Ради Сорочинського Олександра Миколайовича (паспорт СО 103881 Ватутинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 16.02.1999). Станом на 15.07.2009 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 9,1%. З 2001 року - директор ТОВ «Кий-СК».
Строк, на який обрані вказані особи - 5 років.

3. Відкликати / звільнити зі складу Ревізійної комісії Банку:
- Голову Ревізійної комісії Чубова Івана Васильовича (паспорт АК 067295 Жовтневим РВДМУ в Дніпропетровській обл., 17.02.1998). Станом на 15.07.2009 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 0,00049%. На вказаній посаді перебував з 28 лютого 1992 року.
4. Обрати:
- Голову Ревізійної комісії Банку Пінькас Галину Іванівну (паспорт МА 443662 Сумським РВ УМВС України в Сумський обл., 26.02.1998). Обіймає посаду фінансового директора ПП «Квазар – 1». Станом на 15.07.2009 особисто не володіє акціями Банку, є представником акціонера Дерев’янка Юрія Богдановича, який станом на 15.07.09 володіє часткою у статутному капіталі Банку в розмірі 5,1 %.
Строк, на який обрана вказану особу - 5 років.

Усі вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Мещеряк Сергій Сергійович