Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Дата здійснення дії: 11.08.2009
Дата публікації 12.08.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Мещеряк Сергій Сергійович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Акціонерне товариство «Український інноваційний банк» (надалі - АТ «Укрінбанк») повідомляє, що з метою оптимізації діяльності системи банку Спостережна Рада АТ «Укрінбанк» прийняла рішення (протокол Спостережної Ради АТ «Укрінбанк» № 17 від 11.08.2009) про припинення діяльності Кременчуцької, Чернігівської та Дніпропетровської філій АТ «Укрінбанк» шляхом їх реорганізації у відділення, а саме:
1. Кременчуцька філія АТ «Укрінбанк» у Кременчуцьке відділення Світловодської філії АТ «Укрінбанк». Місцезнаходження філії: 39601, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Щорса, 76. Кременчуцька філія діяла на підставі Положення про Кременчуцьку філію Акціонерного товариства «Український інноваційний банк», затвердженого Спостережною Радою АТ «Укрінбанк» (протокол № 17 від 25.11.2002), та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому законодавством України:
- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб (крім банків);
- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, в частині відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
- розміщення залучених коштів від імені банку, на власних умовах та на власний ризик, в частині розміщення залучених коштів від імені АТ “Укрінбанк” та на умовах, встановлених АТ“Укрінбанк” (за винятком операцій із розміщення коштів на міжбанківському ринку);
- лізинг (за окремим дорученням АТ “Укрінбанк”);
- випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів, в частині купівлі, продажу і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів від імені АТ “Укрінбанк” та на умовах, встановлених АТ “Укрінбанк”;
- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток, в частині здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток;
- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;
- операції з валютними цінностями:
а) неторговельні операції з валютними цінностями;
б) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
в) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, в частині залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України від імені АТ “Укрінбанк” та на умовах, встановлених АТ “Укрінбанк” (за винятком операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжбанківському ринку);
- операції за дорученням клієнтів, або від імені АТ «Укрінбанк»:
а) з інструментами грошового ринку;
б) з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.

2. Чернігівська філія АТ «Укрінбанк» у Чернігівське відділення Київської філії АТ «Укрінбанк». Місцезнаходження філії: 14000, м.Чернігів, вул. Горького, 8. Чернігівська філія діяла на підставі Положення про Чернігівську філію Акціонерного товариства «Український інноваційний банк», затвердженого Спостережною Радою АТ «Укрінбанк» (протокол № 17 від 17.08.2004), та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому законодавством України:
- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб (крім банків);
- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, в частині відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
- розміщення залучених коштів від імені банку, на власних умовах та на власний ризик, в частині розміщення залучених коштів від імені АТ “Укрінбанк” та на умовах, встановлених АТ“Укрінбанк” (за винятком операцій із розміщення коштів на міжбанківському ринку);
- лізинг (за окремим дорученням АТ “Укрінбанк”);
- випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів, в частині купівлі, продажу і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів від імені АТ “Укрінбанк” та на умовах, встановлених АТ “Укрінбанк”;
- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток, в частині здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток;
- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;
- операції з валютними цінностями:
а) неторговельні операції з валютними цінностями;
б) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
в) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, в частині залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України від імені АТ “Укрінбанк” та на умовах, встановлених АТ “Укрінбанк” (за винятком операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжбанківському ринку);
- операції за дорученням клієнтів, або від імені АТ «Укрінбанк»:
а) з інструментами грошового ринку;
б) з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.

3. Дніпропетровська філія АТ «Укрінбанк» у Дніпропетровське відділення Запорізької філії АТ «Укрінбанк». Місцезнаходження філії: 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Миронова, 5. Дніпропетровська філія діяла на підставі Положення про Дніпропетровську філію Акціонерного товариства «Український інноваційний банк», затвердженого Спостережною Радою АТ «Укрінбанк» (протокол № 17 від 25.11.2002), та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому законодавством України:
- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб (крім банків);
- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, в частині відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
- розміщення залучених коштів від імені банку, на власних умовах та на власний ризик, в частині розміщення залучених коштів від імені АТ “Укрінбанк” та на умовах, встановлених АТ“Укрінбанк” (за винятком операцій із розміщення коштів на міжбанківському ринку);
- лізинг (за окремим дорученням АТ “Укрінбанк”);
- випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів, в частині купівлі, продажу і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів від імені АТ “Укрінбанк” та на умовах, встановлених АТ “Укрінбанк”;
- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток, в частині здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток;
- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;
- операції з валютними цінностями:
а) неторговельні операції з валютними цінностями;
б) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
в) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, в частині залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України від імені АТ “Укрінбанк” та на умовах, встановлених АТ “Укрінбанк” (за винятком операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжбанківському ринку);
- операції за дорученням клієнтів, або від імені АТ «Укрінбанк»:
а) з інструментами грошового ринку;
б) з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Мещеряк Сергій Сергійович