Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.09.2009
Дата публікації 24.09.2009 13:30:03
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Мещеряк Сергій Сергійович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Рішенням Спостережної Ради АТ «Укрінбанк» (далі- Банк) протокол № 23 від 18.09.2009 призначено заступником Голови Правління Котишевську Ірину Борисівну (паспорт СО 747982 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 25.10.2001) та введено її до складу Правління Банку. Станом на 18.09.2009 особисто не володіє акціями Банку. Займала посади головного бухгалтера–начальника Управління обліку та звітності Банку, заступника начальника відділу методології бухгалтерського обліку Управління обліку і звітності ВАТ «Державний експортно-імпортній банк України».
2. Рішенням Спостережної Ради Банку протокол № 23 від 18.09.2009 доручено виконання обов’язків головного бухгалтера–начальника Управління обліку та звітності Банку Якимець Тетяні Леонідівні (паспорт СН 611581 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 21.10.1997) до погодження Національним банком України її кандидатури на посаду головного бухгалтера-начальника Управління обліку та звітності Банку. Станом на 18.09.2009 особисто не володіє акціями Банку. Займала посади заступника головного бухгалтера–заступника начальника Управління обліку та звітності Банку, начальника відділу податкового обліку та моніторингу Управління обліку та звітності Банку.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Мещеряк Сергій Сергійович