Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 09.11.2009
Дата публікації 11.11.2009 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"
Юридична адреса* 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
Керівник* Фещенко Ніна Анатоліївна - Директор. Тел: 0563739799
E-mail* mt@academy.in.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (далі – Товариство), протокол №09/11/09-03 від 09.11.2009 р., з метою приведення діяльності Товариства у відповідність нормам чинного законодавства України з 09.11.2009 р. створено Наглядову раду Товариства у складі однієї особи. Обрано до складу Наглядової ради та призначено Головою Наглядової ради Товариства строком на три роки Антонова Сергія Михайловича (паспорт АК № 044920 виданий 20.02.1998 р. Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області). Антонов С.М. протягом своєї діяльності обіймав посади керуючого філією банку, голови Правління банку, президента Товариства, директора, голови Товариства, голови Біржової ради, президента Асоціації; акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Фещенко Ніна Анатоліївна