Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.11.2009
Дата публікації 26.11.2009 11:30:03
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Євець Ірина Володимирівна - Тимчасово виконуюча обов’язки Голови Правління. Тел: 0444556240
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення прийняте 23 листопада 2009 року Наглядовою Радою ВАТ «КЗБН «Росинка» (Опитувальний протокол № 46 засідання Наглядової ради ВАТ «КЗБН «Росинка» від 23 листопада 2009 року)

Призначено тимчасово виконуючого обов’язки нового Члена та Голову Правління Товариства Євець Ірину Володимирівну громадянку України (паспорт серії КС № 252490, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівський області 04.04.2003р.)
Євець Ірина Володимирівна часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Євець Ірину Володимирівну призначено тимчасово виконуючою обов’язки нового Члена та Головою Правління Товариства з 23.11.2009р. строком до моменту скликання чергових Загальних Зборів акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Т.в.о. Голови Правління
ВАТ КЗБН “Росинка” _______________________________________________ І.В. Євець
23.11.2009 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Тимчасово виконуюча обов’язки Голови Правління Євець Ірина Володимирівна