Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 31.12.2009
Дата публікації 31.12.2009 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство “Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам”
Юридична адреса* 01601 МСП, м. Київ, вул. О.Гончара, 65
Керівник* Лаврусенко Віктор Анатолійович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.mikhailova@pro100.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
31.12.2009 року рішенням Загальних зборів акціонерів ЗАТ «ПРОСТО-страхування» (Протокол № 3 від 31.12.2009 року) відкликано з посади Голови Наглядової ради Товариства Хлявича Льва Яковича (паспорт ЕЕ 040951, виданий 11.05.1999 р. Железнодорожним РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму), який перебував на даній посаді з 31.10.2005 р., акціями в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
31.12.2009 року рішенням Загальних зборів акціонерів ЗАТ «ПРОСТО-страхування» (Протокол № 3 від 31.12.2009 року) призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства з 01.01.2010 р. Саркісова Сергія Едуардовича (паспорт № 45 06 723314, виданий 11.11.2004 р. паспортно-візовим відділенням ВВС Пресненського району УВС ЦАО м. Москви). Протягом своєї діяльності займав наступні посади: представництво компанії «Ингосстрах» на Кубі, заступник начальника управління; генеральний директор ВАСТ «РЕСО-Гарантия»; Голова Ради директорів ВАСТ «РЕСО-Гарантия». Особу прийнято стоком на 3 роки. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Лаврусенко Віктор Анатолійович