Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.01.2010
Дата публікації 22.01.2010 09:50:04
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Євець Ірина Володимирівна - Тимчасово виконуюча обов’язки Голови Правління. Тел: 0444556240
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення прийняте 19 січня 2010 року черговими Загальними Зборами акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» (Протокол № 10 чергових Загальних Зборів акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» від 19 січня 2010 року)

Відкликано Голову Правління Товариства Олів’є Пікара громадянина Франції (паспорт 05RE20428, виданий 12.07.2005р. Міністерством іноземних справ) згідно умов Контракту № 1 від 19 лютого 2008 року. Рішення про відкликання Олів’є Пікара з посади Голови Правління Товариства та припинення трудових відносин набуває чинності або з 10 березня 2010 року або з дати закінчення дії дозволу на працевлаштування Олів’є Пікара, у випадку якщо його дію не буде продовжено, в залежності від того, яка дата настане раніше, та оформлюється (підтверджується) виданням відповідного наказу.
Часткою у статутному капіталі не володів, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. На посаді Голови Правління перебував з 19 лютого 2008 року.

Призначено тимчасово виконуючою обов’язки Голови Правління Товариства Євець Ірину Володимирівну громадянку України (паспорт серії КС № 252490, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівський області 04.04.2003р.)
Євець Ірина Володимирівна часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Євець Ірину Володимирівну призначено тимчасово виконуючою обов’язки Голови Правління Товариства з 19.01.2010р. строком до дати відкликання з посади Олів’є Пікара.

Призначено Голову Правління Товариства Євець Ірину Володимирівну громадянку України (паспорт серії КС № 252490, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівський області 04.04.2003р.)
Євець Ірина Володимирівна часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Євець Ірину Володимирівну призначено Головою Правління Товариства з дати відкликання з посади Олів’є Пікара строком на 1 (один) рік а в разі не прийняття рішення про обрання або переобрання Правління - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання кожного члена окремо, або повного складу Правління.

Відкликано члена Правління Товариства Афанасьєва Ігоря Петровича громадянина України (паспорт серії СН № 031857 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.11.1995р.).
Афанасьєв Ігор Петрович на момент подання даного повідомлення часткою у статутному капіталі не володіє, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. На посаді члена Правління Товариства перебував з 19 лютого 2008 року. Замість Афанасьєва Ігоря Петровича нікого не призначено.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Тимчасово виконуюча обов’язки Голови Правління Євець Ірина Володимирівна