Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.02.2010
Дата публікації 26.02.2010 10:10:07
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рiшенням Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк" (далi - Банк), Протокол №8 вiд 25.02.2010 року призначено з 25.02.2010 року Першого заступника Голови Правлiння Банку Корчинську Свiтлану Анатоліївну (паспорт: СН 026865 виданий 26.10.1995 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києві), строком: до переобрання, з введенням посади до штатного розпису Керiвництва банку. Станом на 25.02.2010 року особисто не володiє акцiями Банку. Займала посаду Голови правлiння акцiонерного банку "Енергобанк" до грудня 2009 року. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович