Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.02.2010
Дата публікації 26.02.2010 10:10:11
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Рiшенням Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк" (далi - Банк), Протокол №7 вiд 24.02.2010 року, звільнено Голову Правлiння Банку Мещеряка Сергія Сергійовича (паспорт: СН 917185 виданий 24.09.1998 року Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Станом на 24.02.2010 року особисто володiє акціями Банку у кількості 288 120 123 шт. На вказанiй посадi перебував з 17.07.2002 року. Змiни вiдбулися у зв'язку з переходом особи на іншу роботу. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
2. Рiшенням Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк", Протокол №7 вiд 24.02.2010 року призначено з 25.02.2010 року Головою Правлiння Банку Клименко Володимира Олександровича (паспорт: МЕ 253941 виданий 02.10.2003 року ТУМ-2 Шевченківського МВС України в м.Києві), строком: до переобрання. Станом на 24.02.2010 року особисто не володiє акцiями Банку. Займав посаду Першого заступника Голови правління АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" до березня 2007 року, з березня 2007 року та до теперішнього часу перебуває на посаді Голови ради директорів ТОВ "Енергетична група". Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович