Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.02.2010
Дата публікації 01.03.2010 14:10:12
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Мечникова, 2, (літера А), приміщення № 9, кім. 4,5, 01601, Україна
Керівник* Снєгірєв Андрій Вячеславович - Голова Правління. Тел: 0442070101
E-mail* garmash@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "ФК "Сократ" 25.02.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради ПрАТ "ФК "Сократ" (протокол №1 від 25.02.2010)
Посадова особа Латун Оксана Василівна (Паспорт: серія НС номер 409160 виданий 19.12.1997 р. Корсунь-Шевченківський РВ УМВС в Черкаській області), яка займала посаду Заступник Голови Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 11 місяців

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Снєгірєв Андрій Вячеславович