Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.03.2010
Дата публікації 09.03.2010 11:10:07
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Рiшенням Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк" (далi - Банк), Протокол №9 вiд 01.03.2010 року, виведено зі складу Правління Банку Сніжка Олексія Івановича в зв’язку зі звільненням його з посади заступника Голови Правлiння-начальника Управління безпеки, відповідального працівника Банку з питань моніторингу. Змiни вiдбулися на підставі поданої заяви. Станом на 01.03.2010 року особисто не володiє акціями Банку. На вказанiй посадi перебував з 25.09.2006 року. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
2. Рiшенням Спостережної Банку, Протокол №9 вiд 01.03.2010 року, виведено зі складу Правління Банку Кузя Анатолія Тимофійовича в зв’язку зі звільненням його з посади начальника Департаменту по роботі з клієнтами-начальника Управління корпоративних клієнтів. Змiни вiдбулися на підставі поданої заяви. Станом на 01.03.2010 року особисто не володiє акціями Банку. На вказанiй посадi перебував з 17.08.2004 року. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович