Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 09.03.2010
Дата публікації 10.03.2010 12:30:04
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк" (далі –Банк), Протокол №10 вiд 9.03.2010 року заступника начальника Управління безпеки Банку Зборовського Сергія Борисовича призначено з 10.03.2010 року на посаду заступника Голови Правління – начальника Управління безпеки, відповідального працівника Банку з питань фінансового моніторингу та введено його до складу Правління Банку, строком: до переобрання.
Станом на 9.03.2010 року особисто не володіє акціями Банку.
Займав посади заступника директора кредитного Департаменту з питань економічної безпеки ВАТ Банк «БІГ Енергія», радника тимчасового адміністратора ВАТ Банк «БІГ Енергія», з лютого 2010 року заступника начальника Управління безпеки АТ "Укрiнбанк".
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович