Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.03.2010
Дата публікації 15.03.2010 10:10:11
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Рішенням Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк" (далі–Банк), Протокол №12 вiд 11.03.2010 року призначено Новикова Дениса Анатолійовича на посаду заступника Голови Правління та введено його до складу Правління Банку з 11.03.2010 року, строком: до переобрання.
Станом на 11.03.2010 року особисто не володіє акціями Банку.
Займав посади провідного економіста управління інспектування Департаменту банківського нагляду Національного банку України, головного економіста управління інспектування Департаменту банківського нагляду Національного банку України, заступника начальника Управління нагляду за великими банками Національного банку України, начальника Управління моніторингу великих банків Департаменту інспектування та моніторингу банків Національного банку України, заступника Голови Правління АБ «Енергобанк» та з березня 2010 року радника Голови Правління Апарату Голови Правління АТ «Укрінбанк».
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
2. Рішенням Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк" (далі–Банк), Протокол №12 вiд 11.03.2010 року призначено Вівчар Марію Петрівну на посаду заступника Голови Правління-начальника Фінансового управління та введено її до складу Правління Банку з 13.03.2010 року, строком: до переобрання.
Станом на 11.03.2010 року особисто не володіє акціями Банку.
Займала посади головного бухгалтера АБ «Енергобанк», начальника Фінансового управління – головного бухгалтера АБ «Енергобанк» та з березня 2010 року радника Голови Правління Апарату Голови Правління АТ «Укрінбанк».
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
3. Рішенням Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк" (далі–Банк), Протокол №12 вiд 11.03.2010 року введено з 13.03.2010 року до складу Правління Банку Казначея Банку Броніна Олега Володимировича, строком: до переобрання
Станом на 11.03.2010 року особисто не володіє акціями Банку.
Займав посади економіста фінансового управління АБ «Енергобанк», заступника начальника Фінансового управління АБ «Енергобанк», начальника Управління цінних паперів і фінансових послуг АБ «Енергобанк», виконуючого обов’язки Казначея – начальника Управління цінних паперів Казначейства АБ «Енергобанк», радника Голови Правління Апарату Голови Правління АТ «Укрінбанк» та з березня 2010 року Казначея АТ «Укрінбанк».
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович