Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.03.2010
Дата публікації 15.03.2010 16:30:05
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк" (далі - Банк), Протокол №10 вiд 11.03.2010 року, виведено зі складу Правління Банку Котишевську Ірину Борисівну в зв’язку зі звільненням її з посади заступника Голови Правління Банку. Зміни відбулися на підставі поданої заяви. Станом на 11.03.2010 року особисто не володіє акціями Банку. На вказаній посаді перебувала з 18.09.2009 року. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович