Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.03.2010
Дата публікації 22.03.2010 16:30:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Мечникова, 2, (літера А), приміщення № 9, кім. 4,5, 01601, Україна
Керівник* Снєгірєв Андрій Вячеславович - Голова Правління. Тел: 0442070101
E-mail* garmash@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням Голови правління зазначеного у (Протоколі №2 від 17.03.2010р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб ПрАТ «ФК Сократ»:
Обрано на посаду Заступника Голови Правління – Гайдак Дениса Валерійовича (паспорт СН 798013 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області 3 квітня 1998 р.) з 18.03.2010 на підставі Наказу №10-К від 18.03.2010. Частки в статутному капіталі не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Снєгірєв Андрій Вячеславович