Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 09.04.2010
Дата публікації 09.04.2010 15:10:11
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийнято черговими загальними зборами акціонерів ВАТ „Завод „Ленінська кузня” 09 квітня 2010р.:


1. Член Правління Товариства – Малашевський Валерій Валентинович (паспорт серії СН № 210739, виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві 15.06.96р; володіє 0, 0 % статутного капіталу емітента – звільнено. Малашевський Валерій Валентинович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Малашевський Валерій Валентинович перебував на посаді члена Правління Товариства 2 роки 1 місяць. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів. На дану посаду замість звільненої особи нікого не призначено.2. ПІДПИС

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Голова Правління Шандра Валерій Олександрович.

09 квітня 2010 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Шандра Валерій Олександрович